tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / szkolenia, warsztaty

10
października
2017

Szkolenie: Kreatywny Animator - dla pracowników merytorycznych instytucji kultury i edukacji

Warsztaty literackie prowadzone przez Elżbietę Wojnarowską Warsztaty: Częstochowa na nowo

przeglądaj wydarzenia:

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie oraz Fundacja „Stara Szkoła”
zapraszają do udziału w szkoleniu „Kreatywny Animator II"

„Kreatywny Animator” - szkolenie dla pracowników merytorycznych instytucji kultury i edukacji.
Miejsce: Podzamcze, gmina Ogrodzieniec, Gościniec „Pod Lilijką”.
Termin: 19, 20, 21 października 2017 r.
Temat: „Inspiracje na Święta i Zimę”

Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie i Fundacja „Stara Szkoła”
przy współpracy Pracowni Plastycznej „Manufaktura”, Spółki „Zamek” w Ogrodzieńcu, Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie, Teatru „Bajkowe Skarbki Śląska” z Rybnika i Ośrodka Edukacyjno - Naukowego w Smoleniu (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego).

CELE SZKOLENIA:
• podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników instytucji kultury i edukacji (także pozaszkolnej), ze szczególnym uwzględnieniem osób pracujących z dziećmi i młodzieżą,
• integracja zawodowa środowiska instruktorów, animatorów, artystów, menadżerów i pracowników placówek kulturalno - edukacyjnych w regionie,
• zwiększenie dostępności do ciekawej oferty zajęć z różnych dziedzin kultury,
• poznawanie nowych dziedzin i sposobów aktywizowania dzieci i młodzieży,
• rozwijanie zainteresowań nie tylko zawodowych, lecz także pasji i zainteresowań artystycznych osób będących pracownikami instytucji kultury,
• doskonalenie technik i umiejętności manualnych, ruchowych i tzw. „animacyjnych”,
• inspirowanie do działań artystycznych, animacyjnych i aktywizujących,
• kształtowanie otwartych postaw twórczych, umożliwianie konfrontacji umiejętności i potencjału uczestników szkolenia, wymiana doświadczeń zawodowych uczestników,
• inicjowanie współpracy między instytucjami i podmiotami związanymi z kulturą,
• promowanie lokalnych tradycji rękodzielniczych i plastyki związanej z okresem Świąt Bożego Narodzenia i Karnawału,
• promowanie wolontariatu.

Zakładamy, że praktyczne umiejętności nabyte podczas szkolenia pozwolą Państwu ciekawie, efektywnie i niedrogo zaplanować, zorganizować i przeprowadzić różne formy zajęć dla dzieci i młodzieży w Waszych placówkach. Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Kreatywny Animator” w bardzo ciekawym i malowniczym miejscu Jury Krakowsko-Częstochowskiej – w Ogrodzieńcu.

PLAN SZKOLENIA
Dzień I – czwartek, 19 października
09.00 - 10.00 rejestracja uczestników w Gościńcu „Pod Lilijką”.
10.00 warsztaty plastyczne „Magnesy i zabawki na choinkę” prowadzenie: Małgorzata Chebel
11.30 przerwa kawowa
12.00 warsztaty wykonywania dekoracji świątecznych (bombki techniką dekupażu) prowadzenie: Dorota Supkowska
14.00 obiad
15.00 warsztaty bibułkarskie - Gwiazdy Betlejemskie; prowadzenie: wolontariusze Fundacji „Stara Szkoła”
16.30 wyjazd uczestników szkolenia do Poręby
17.00 spektakl „Śnieżka” w wykonaniu Koła Plastycznego „Motylkowo” w MOK w Porębie prowadzenie: Katarzyna Migoń
ok. 19.00 kolacja, czas wolny

Dzień II – piątek, 20 października
08.00 - 09.00 śniadanie
10.00 warsztaty wykonywania dekoracji świątecznych (anioły z drewna) prowadzenie: Pracownia Plastyczna „Manufaktura”
11.30 przerwa kawowa
12.00 warsztaty wykonywania dekoracji świątecznych (kule z serwetek papierowych) prowadzenie: Małgorzata Chebel
14.00 obiad
15.00 wyjazd uczestników do Ośrodka Edukacyjno - Naukowego w Smoleniu (gm. Pilica)
15.30 warsztaty ekologiczne (recycling - papierowa wiklina) prowadzenie: Małgorzata Reims
ok. 17.00 spacer po Pilicy (z możliwością obejrzenia Zamku w Smoleniu lub Klasztoru O. Franciszkanów)
ok. 19.00 kolacja, czas wolny

Dzień III – sobota, 21 października
08.00 - 09.00 śniadanie
09.30 warsztaty wykonywania dekoracji świątecznych i karnawałowych (serwety świąteczne/maski weneckie) prowadzenie: Dorota Supkowska
11.00 warsztaty animacji teatralnych (w tym spektakl teatralny) prowadzenie: aktorzy Teatru „Bajkowe Skarbki Śląska”
13.00 warsztaty dekoracji karnawałowych (papieroplastyka - maski z papieru) prowadzenie: wolontariusze Fundacji „Stara Szkoła”
14.00 obiad, zakończenia szkolenia

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany harmonogramu szkolenia.

Po kolacjach istnieje możliwość dodatkowych konsultacji merytorycznych z instruktorem prowadzącym zajęcia plastyczne.

Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi – 390 zł brutto. Cena szkolenia zawiera: 3-dniowy pobyt uczestnika (noclegi + wyżywienie), materiały szkoleniowe i plastyczne, instruktaż, ubezpieczenie NW, transport do Pilicy i Poręby.

Zapisów na szkolenie prosimy dokonywać do 10-go października 2017 r., ilość miejsc ograniczona.
Wpłaty za szkolenie przyjmujemy do 13 października 2017 r. nr konta w ING Bank Śląski: 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847

Kontakt, informacje i zapisy:
Małgorzata Chebel (ROK Częstochowa) tel: +48 607 299 171
Dorota Supkowska (Fundacja „Stara Szkoła”) tel.: +48 507 292 792

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13a
42-200 Częstochowa
tel.: +48 (34) 366 59 50
tel./fax: +48 (34) 324 94 81
e-mail: rok@rok.czestochowa.pl  
www.rok.czestochowa.pl

Fundacja Wspierania Aktywności Twórczej i Regionalnej „Stara Szkoła”
ul. Armii Krajowej 15
Ryczów 42-440 Ogrodzieniec
tel.: +48 507 292 792
e-mail: staraszkola@onet.pl
www.facebook.com/staraszkolafundacja

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

Warsztaty literackie prowadzone przez Elżbietę Wojnarowską Warsztaty: Częstochowa na nowo

przeglądaj wydarzenia: