tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / szkolenia, warsztaty

19
września
2017

Szkolenie: Skuteczne osiąganie celów instytucji kultury poprzez stosowanie efektywnych narzędzi współpracy i komunikacji

Warsztaty: Częstochowa na nowo Plener malarski Eger 2017 dla instruktorów, nauczycieli, plastyków

przeglądaj wydarzenia:

Szkolenie nt. „Skuteczne osiąganie celów instytucji kultury poprzez stosowanie efektywnych narzędzi współpracy i komunikacji” 
 

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu nt. „Skuteczne osiąganie celów instytucji kultury poprzez stosowanie efektywnych narzędzi współpracy i komunikacji”. Szkolenie odbędzie się w dniu 19 września 2017 r. od godz. 09.00 do godz. 15.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie ul. Ogińskiego 13a.

Wykładowca – Pani Izabela Śmieja – wieloletni pracownik administracji rządowej szczebla wojewódzkiego, praktyk z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie trenerskie, a z jej szkoleń korzystali przedstawiciele administracji publicznej i firm dedykujących szkolenia dla administracji.

ADRESACI SZKOLENIA
- Dyrektorzy, Kierownicy instytucji kultury
- Pracownicy lub potencjalni pracownicy działów personalnych
- Osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z tematyką szkolenia

Program ramowy :
- Kiedy mówimy o sukcesie organizacji
- Uwarunkowania sukcesu organizacji
- Relacje międzyludzkie jako determinanty sukcesu organizacji
- Zasady współpracy i współdziałania w miejscu pracy
- Budowanie świadomości pracowniczej a sukces organizacji
- Metody i narzędzia wspólnej realizacji działań
- Jak dzielić się sukcesem i utrzymywać efekt synergii wśród pracowników
- Jak działać na rzecz rozwoju instytucji Kultury?
- Rola i znaczenie budowania porozumienia z podmiotami współpracującymi z instytucjami kultury
- Wpływ i zastosowanie efektywnych narzędzi komunikacji na drodze do skutecznego zarządzania placówką kultury
- Determinanty skutecznej komunikacji wewnętrznej w placówkach kultury
- Rozwój zdolności wpływu i perswazji kadry placówek kultury
- Od planu do działania – jak optymalizować współpracę z innymi podmiotami
- Zasady tworzenia skutecznej oferty rynkowej placówek kultury
- Wybrane techniki i narzędzia prowadzenia skutecznej negocjacji

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu.
Uczestnicy szkolenia proszeni są o ewentualne wcześniejsze przekazanie na adres e-mail: kolodzian@rok.czestochowa.pl  swoich pytań i wątpliwości, co pozwoli na przygotowanie materiałów.

Po zakończeniu zajęć szkoleniowych uczestnicy mogą skorzystać z indywidualnych porad i konsultacji.
Koszt uczestnictwa: zł. 120,- od osoby /obejmuje koszty dydaktyczne, materiały szkoleniowe, napoje, artykuły konsumpcyjne/.
Wpłaty należy dokonać w terminie do 15 września 2017 r.
na nasze konto bankowe ING Bank Śląski O/Częstochowa nr 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847.
W tym samym terminie oczekujemy na przesłanie pod naszym adresem wypełnionej karty zgłoszenia.
Odwołanie uczestnictwa należy zgłosić do dnia 15 września br., w przypadku rezygnacji po tym terminie wpłat nie zwracamy.

Do pobrania:
Karta zgłoszenia

Warsztaty: Częstochowa na nowo Plener malarski Eger 2017 dla instruktorów, nauczycieli, plastyków

przeglądaj wydarzenia: