tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

31
października
2019

Konkurs filmowy „Video, ergo sum - Widzę, więc jestem”

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Pamiętajmy o Powstaniach Śląskich” dla dzieci i młodzieży

przeglądaj wydarzenia:

Konkurs jest organizowany w trzech obszarach twórczości związanej z filmem: realizacji filmu,  tworzenia plakatu filmowego oraz pisania recenzji filmowej.

Zgłoszenia do 31 października

FILM
Celem konkursu jest zainspirowanie do tworzenia” filmowych portretów własnych”,  oraz pokazanie różnorodności postrzegania rzeczywistości. Konkurs ma być zachętą do tworzenia filmowych ekspresji za pomocą prostych i powszechnie dostępnych środków/narzędzi takich jak: telefon komórkowy, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania, tablet, kamera.

RECENZJA
Przedmiotem części konkursowej na recenzję jest napisanie  krótkiej ( do 1800 znaków ze spacjami) recenzji filmowej do wybranego dzieła z zestawu filmów ogłoszonych przez Organizatora i przesłanie podpisanej recenzji drogą elektroniczną na adres: film@rok.czestochowa.pl

PLAKAT FILMOWY
Celem części plastycznej jest wyłonienie najciekawszych plakatów filmowych, przygotowanych do wybranych filmów z zestawu tytułów ogłoszonych przez Organizatora. Plakaty powinny być wykonane w dowolnych technikach plastycznych i graficznych, w formacie A2 oraz przesłane w wydrukowanej formie.

Konkurs filmowy „Video, ergo sum - Widzę, więc jestem” - plakat

Do pobrania:
Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Pamiętajmy o Powstaniach Śląskich” dla dzieci i młodzieży

przeglądaj wydarzenia: