tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

5
października
2019

Etnostrada - Spotkania Folklorystyczne

Obchody 100-lecia Powstań Śląskich w MOK Kłobuck Projekcja filmu pt. „Sól ziemi czarnej” w reżyserii Kazimierza Kutza

przeglądaj wydarzenia:

Informujemy, że tegoroczna ETNOSTRADA Spotkania Folklorystyczne odbędzie się 5 października, a hasłem przewodnim Przeglądu będzie RODZINA.
Etnostrada - spotkania folklorystyczne
REGULAMIN
„ETNOSTRADA” SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE 2019
1. ORGANIZATOR
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13A, 42-200 Częstochowa

2. CELE PRZEGLĄDU:
- Prezentacja i upowszechnianie bogactwa form folklorystycznych funkcjonujących w regionie
- Ochrona i promocja gwary i języka regionalnego
- Transmisja kulturowa
- Wymiana doświadczeń kulturowych oraz wzajemna edukacja
- Promocja kultury ludowej i tradycyjnej regionu w mieście
- Dokumentowanie, gromadzenie i upowszechnianie dóbr kultury.

3. ZASADY UCZESTNICTWA
- W przeglądzie mogą brać udział zespoły folklorystyczne, śpiewacze, obrzędowe, taneczne, muzyczne lub specjalnie w tym celu stworzone projekty artystyczne, którym bliska jest spuścizna przodków i kultura ludowa regionu/miejscowości, w której żyją.
- Każdy z zespołów przygotowuje występ na podany przez Organizatora temat, którym w tym roku jest Rodzina.
- Czas trwania prezentacji to: max. 15 minut – występów tanecznych i śpiewaczych oraz max. 30 minut – widowisk obrzędowych
- Prezentacje muszą być zakorzenione w kulturze tradycyjnej, powinny czerpać z lokalnego folkloru, przekazów ustnych.
- Zespoły, które zgłoszą się do przeglądu, wystąpią we wspólnym pokazie (taneczno-śpiewaczym), przygotowanym wcześniej we współpracy z instruktorami z Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.
- Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie na adres Organizatorów:
REGIONALNY OŚRODEK KULTURY
ul. Ogińskiego 13 A
42-200 Częstochowa
lub
folklor@rok.czestochowa.pl
karty zgłoszenia w terminie do 16 września 2019 r. Podpisana karta zgłoszenia jest równoważna z akceptacją regulaminu.
4. OCENA PREZENTACJI
- Przegląd ma charakter konkursu, zespoły i projekty zostaną ocenione przez profesjonalne jury, dla którego wartością nadrzędną będzie zgodność prezentacji z własną tradycją.
- Zespoły będą oceniane z podziałem na wykonawców powyżej i poniżej 18 roku życia
- Laureaci otrzymają NAGRODY FINANSOWE

ZAŁOŻENIA ORGANIACYJNE:
- ”Etnostrada” odbędzie się 5 października 2019 roku w MDK w Częstochowie na ulicy Łukasińskiego 50/68.
- Przegląd zespołów rozpoczną się ok. godz. 12.00 (ilość zgłoszeń będzie miała wpływ na końcowy kształt programu przeglądu).
- Przeglądowi towarzyszyć będą ogólnodostępne warsztaty rękodzieła a także występ regionalnego zespołu „Dolina Popradu” z Piwnicznej
- Koszty dojazdu zespołu pokrywa instytucja delegująca.
- Informacji na temat konkursu udziela:
Elżbieta Miszczyńska, Instruktor do spraw kultury ludowej
34 366 59 65
folklor@rok.czestochowa.pl
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w harmonogramach z przyczyn od nich niezależnych. O wszystkich zmianach zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie.
Obchody 100-lecia Powstań Śląskich w MOK Kłobuck Projekcja filmu pt. „Sól ziemi czarnej” w reżyserii Kazimierza Kutza

przeglądaj wydarzenia: