tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

10
maja
2018

XIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży „Świat malowany plasteliną”

XXX Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa” dla dzieci i młodzieży - Finał XXX Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa” dla dzieci i młodzieży - etap regionalny

przeglądaj wydarzenia:

XIII EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ŚWIAT MALOWANY PLASTELINĄ 2018
„Cztery pory roku”

ORGANIZATOR:
GMINNY OŚRODEK KULTURY W RĘDZINACH

WSPÓŁORGANIZATOR:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
STAROSTWO POWIATOWE W CZĘSTOCHOWIE

Konkurs realizowany jest przy pomocy środków finansowych Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie oraz Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

Celem konkursu jest :
- zachęcenie dzieci i młodzieży do wkroczenia w świat fantazji i wyobraźni,
- odkrywanie nowych możliwości, jakie daje plastelinowa masa plastyczna oraz odejście od schematycznego używania tego materiału,
- stworzenie za pomocą plasteliny konkurencji dla farb olejnych, wodnych, pasteli, kredek ołówkowych, itp.,
- rozwijanie umiejętności mieszania kolorów za pomocą rąk,
- wyzwalanie w dzieciach zdolności eksperymentowania na drodze prób i błędów.

Prace należy nadsyłać do dnia 20 kwietnia 2018 r. (piątek) na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach
ul. A. Mickiewicza 7
42-242 Rędziny
tel. 34/ 3279-998

Ogłoszenie oficjalne wyników konkursu i rozdanie nagród
odbędzie się dnia 10 maja (czwartek) br. o godz. 13:00
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 16 lat, uczestników zajęć plastycznych: w szkołach, ośrodkach kultury na terenie całego województwa śląskiego.
Uczestnicy konkursu dzielą się na następujące grupy wiekowe:
I grupa – przedszkolaki
II grupa – klasy 1 - 3 SP
III grupa – klasy 4 - 6 SP
IV grupa – klasy 7 i gimnazjalne

2. Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę formatu A-4, zgodną z tematem konkursu "Cztery pory roku".
Do pracy można użyć tylko dwóch materiałów: kartkę papieru, którą należy wypełnić plasteliną. Praca powinna przypominać obraz olejny, akwarelę, rysunek bądź grafikę,

3. Każda praca powinna na odwrocie zawierać opis:
imię, nazwisko autora, wiek, klasę, nazwę i adres szkoły lub placówki oraz imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela lub instruktora), telefon do kontaktu. Praca nieopisana i nie zawierająca podpisanego załącznika nr 1 nie weźmie udziału w konkursie.

4. Przed doręczeniem lub przesłaniem prace należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Dodatkowe informacje w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach, tel. 34/ 3279 998

Uwagi końcowe:
Projekty nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich i dokumentacyjnych.

Uczestnicy konkursu zezwalają na przetwarzanie swoich danych osobowych w materiałach promocyjnych i reklamowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach.

Zapraszamy do udziału

Do pobrania:
Regulamin
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

XXX Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa” dla dzieci i młodzieży - Finał XXX Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa” dla dzieci i młodzieży - etap regionalny

przeglądaj wydarzenia: