tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

30
maja
2018

Wojewódzki Konkurs Malarski „Zespół Pieśni i Tańca ŚLĄSK”

Industriada -Święto Szlaku Zabytków Techniki Jurajski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Jura oczami dziecka w odsłonach czterech pór roku”

przeglądaj wydarzenia:

REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MALARSKIEGO

w imieniu organizatorów mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Plastyków z Województwa Śląskiego do udziału w Konkursie Malarskim z okazji 65 lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Mamy nadzieję, że otwarta formuła konkursu pozwoli na indywidualne wypowiedzi artystyczne poprzez inspirację Zespołem „Śląsk”,  jego historią oraz siedzibą

ORGANIZATORZY:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie

Cele Konkursu:
- malarska interpretacja walorów ludowych Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”,
- poznanie historii i tradycji z uwzględnieniem siedziby Zespołu w Koszęcinie,
- ukazanie bogactwa źródeł kultury śląskiej jaką reprezentuje Zespół poprzez indywidualne wypowiedzi plastyczne,
- popularyzowanie i wspieranie śląskich artystów,
- integracja środowiska artystycznego.

Założenia organizacyjne:
1. W konkursie mogą wziąć udział studenci, plastycy i artyści plastycy z województwa śląskiego.
2. Obrazy mają być wykonane techniką olejną lub akrylem /maksymalna dł. boku obrazu nie przekraczająca 120 cm/
3. Każdy uczestnik zgłasza jeden obraz.
4. Z tyłu obrazu musi znajdować się metryczka z opisem identycznym, jak na karcie zgłoszenia.
5. Prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia, podpisanie przez autora równoznacznie oznacza przyjęcie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Prosimy o dostarczenie obrazu na n/w adres osobiście lub kurierem i zadbanie o odpowiednie zabezpieczenie do dnia 30 maja 2018 r.
7. Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Regionalny Ośrodek Kultury
w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a
tel. 34/ 366-59-50; 34/ 324-94-81
e-mail rok@rok.czestochowa.pl
chebel@rok.czestochowa.pl
www.rok.czestochowa.pl

8. Lista zakwalifikowanych obrazów na wystawę pokonkursową, wraz z nazwiskami autorów, zostanie opublikowana na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie od dnia 15 czerwca br.
9. Powołane przez organizatorów profesjonalne JURY przyzna nagrody.
10. Wystawa z uroczystym wręczeniem nagród nastąpi podczas Obchodów 65-lecia ZPiT „ŚLĄSK” w dniu 30 czerwca /sobota/ o godz. 17.30 w siedzibie Zespołu w Koszęcinie.
11.Nagrodzone obrazy przechodzą na własność organizatora pozostałe będzie można odebrać do 3 września br. w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

Industriada -Święto Szlaku Zabytków Techniki Jurajski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Jura oczami dziecka w odsłonach czterech pór roku”

przeglądaj wydarzenia: