tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

14
października
2017

XIII Jurajski Przegląd Zespołów Ludowych - "Obrzędy, zwyczaje, tradycje"

Regionalny Konkurs Poezji Śpiewanej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Etnostrada - Spotkania Folklorystyczne

przeglądaj wydarzenia:

XIII JURAJSKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW LUDOWYCH
"obrzędy, zwyczaje, tradycje"
14-15 października 2017 r.
Koziegłowy

Patronat:
Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

Organizatorzy:
Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Projekt współfinansowany ze środków Marszałka Województwa Śląskiego

I. CELE PRZEGLĄDU
1. Prezentacja dorobku artystycznego zespołów ludowych, folklorystycznych oraz grup obrzędowych.
2. Zachęcenie zespołów do sięgania po nowe tematy, związane z doroczną obrzędowością oraz z codziennymi zwyczajami towarzyszącymi pracy.
3. Ukazanie piękna tkwiącego w kulturze tradycyjnej. Wzbudzenie zainteresowania zwyczajami ludowymi.
4. Zaktywizowanie lokalnej społeczności w kierunku działań artystycznych i scenicznych.

II. UCZESTNICY
1. Zespoły folklorystyczne, które w swym programie posiadają obrzęd lub zwyczaj, opracowane według scenariusza własnego, bądź według wiedzy zaczerpniętej z literatury lub przekazów ustnych.
2. Inne grupy: teatry wiejskie, grupy obrzędowe, zespoły ludowe.
3. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w dniu prezentacji scenariusza przedstawienia.

III. KATEGORIE ZESPOŁÓW
1. Zespoły autentyczne.
2. Zespoły opracowane artystycznie.

IV. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
14-15 października 2017 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury
ul. Żarecka 28
42-350 Koziegłowy
tel. 34/314-12-68
*Organizator, po otrzymaniu kart zgłoszeń, poinformuje zespoły o kolejności prezentacji.

V. OCENA I NAGRODY
Jury, powołane przez Organizatorów, oceniając zespoły będzie brało pod uwagę:
- umiejętność posługiwania się gwarą,
-sposób prezentacji, oryginalność przedstawianego obrzędu lub zwyczaju /może być prezentowany fragment/,
- wierność tradycji,
- sposób przetransformowania tradycyjnego zwyczaju/obrzędu na warunki sceniczne.
Przewidziane są nagrody pieniężne i wyróżnienia.

VI. PRZEPISY OGÓLNE
1. Koszty transportu pokrywają instytucje delegujące.
2. Dokładnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć w terminie do 30 września 2017 r. w siedzibie Organizatora:
Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13a
42-200 Częstochowa
tel. 34/366-59-65
3.Akredytacja na dofinansowanie posiłku wynosi 9 zł od osoby. Wpłaty należy dokonać w dniu prezentacji u Organizatora przesłuchań w MGOPK w Koziegłowach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
ŻYCZYMY SUKCESÓW ORAZ WIELU WRAŻEŃ ARTYSTYCZNYCH !
ORGANIZATORZ

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

Regionalny Konkurs Poezji Śpiewanej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Etnostrada - Spotkania Folklorystyczne

przeglądaj wydarzenia: