tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

22
stycznia
2017

XX Jurajski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2017

62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Nastrojowy piątek z gitarową muzyką klasyczną. Wykonawca: Felicitas Sarodnick.

przeglądaj wydarzenia:

 


PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY
XX JURAJSKIEGO PRZEGLĄDU GRUP KOLĘDNICZYCH
„HERODY 2017”

Jury konkursu w składzie:
Andżelika Bilska – etnolog z Muzeum Częstochowskiego,
Dobrawa Skonieczna-Gawlik – etnolog z Muzeum Saturn w Czeladzi
oraz Ewelina Mędrala-Młyńska – instruktor ds. kultury ludowej, etnolog z Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie,
po obejrzeniu trzech przedstawień kolędniczych, zdecydowało przyznać następujące nagrody:

I miejsce – Herody z Sygontki
II miejsce – Młode Misie z Niegowy
III miejsce – Kolędniki z Cielętnik

Jury w ocenie brało pod uwagę: zgodność z tradycją regionu, własnoręcznie wykonane rekwizyty obrzędowe i kostiumy, a także precyzje w przygotowaniu przedstawienia.
Jury wytypowało również Młode Misie z Niegowy jako grupę, która będzie reprezentowała region podczas 45. „Górskiego Karnawału” w Bukowinie Tatrzańskiej.


 

REGULAMIN
XX Jurajskiego Przeglądu Grup Kolędniczych „HERODY 2017”
22 stycznia 2017 r. Niegowa

1. CELE PRZEGLĄDU
- Ukazanie bogactwa form kolędniczych i ostatkowych, ich nietuzinkowości i oryginalności.
- Propagowanie i utrwalanie w świadomości odbiorcy specyfiki obrzędowości bożonarodzeniowej i ostatkowej.
- Integracja międzypokoleniowa, przekazywanie tradycji z pokolenia na pokolenie

2. ZASADY UCZESTNICTWA
- Przegląd ma charakter konkursowy. Komisja, w skład której wejdą etnografowie, folkloryści, oceni występujące grupy kolędnicze według kryteriów regulaminowych.
- Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz nadesłanie jej pocztą tradycyjną lub elektroniczną w terminie do 13 stycznia 2017 r. na adres:

Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13 A
42-200 Częstochowa
z dopiskiem
„Herody 2017”
lub na adres email:
folklor@rok.czestochowa.pl

Decydować będzie data stempla pocztowego. Wszystkie nadesłane zgłoszenia zostaną potwierdzone emailem, dlatego konieczne jest dołączenie do karty zgłoszenia adresu elektronicznego.
- Jury oceniać będzie występy pod kątem ich zgodności z tradycją.
- W skład grup kolędniczych powinni wchodzić mężczyźni oraz chłopcy.
- Występujące grupy podczas swoich prezentacji muszą posługiwać się rekwizytami obrzędowymi a ich ubiór musi nawiązywać do tradycyjnych strojów związanych z obrzędami – kolędniczym i ostatkowym.
- Skład grup kolędniczych, ostatkowych oraz kolędy, pastorałki śpiewane podczas występu, muszą nawiązywać do tradycji regionu.
- Czas trwania prezentacji – od 7 do 10 minut.
- Jasełka oraz inne przedstawienia związane z tradycjami bożonarodzeniowymi nie będące prezentacją grup kolędniczych i ostatkowych, nie będą brane pod uwagę jury podczas oceny i przyznawania nagród.
- Wybrane przez jury grupy otrzymają nagrody finansowe.
- Jury konkursu dokona wyboru, składów które wystąpią w ogólnopolskim przeglądzie kolędniczym w Bukowinie Tatrzańskiej.
- Jury ma prawo nie przyznania głównej nagrody oraz nie wytypowania grup kolędniczych do przeglądu ogólnopolskiego, jeśli poziom występów będzie niezadowalający.

3. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
- Organizatorami przeglądu są: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie. Informacji na temat imprezy udziela:

Ewelina Mędrala-Młyńska
Instruktor ds. kultury ludowej
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
34 366 59 65
folklor@rok.czestochowa.pl  

- Przegląd odbędzie się 22 stycznia 2016 r. od godz. 13.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie, ul. Wojska Polskiego 2.
- Przegląd poprzedzi barwny korowód, który przejdzie ulicami Niegowy. Rozpoczęcie korowodu – 12.30, spod Krakowskiego Banku Spółdzielczego, ul. Bankowa 22
- Organizatorzy ustalają kolejność występowania grup kolędniczych.
- Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdów zespołów.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w harmonogramach, z przyczyn od nich niezależnych. O wszystkich zmianach zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Nastrojowy piątek z gitarową muzyką klasyczną. Wykonawca: Felicitas Sarodnick.

przeglądaj wydarzenia: