tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

31
sierpnia
2016

37. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

XVII Dni Europejskiej Kultury Ludowej Jurajski Festiwal Sztuki i Wina

przeglądaj wydarzenia:

37. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej - banner

REGULAMIN

I. CELE KONKURSU

Celem konkursu jest pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, konfrontacje twórczości poetyckiej, promocja utalentowanych poetów, integracja środowisk literackich oraz rozbudzanie zainteresowania poezją.

II. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
„po debiucie” - dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym /w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej/
„debiut” - dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane.

2. W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim, nie zrzeszeni lub będący członkami związków twórczych oraz debiutanci. Warunkiem udziału jest ukończenie 16 roku życia.

3. Uczestnicy nadsyłają zestaw wierszy własnego autorstwa o dowolnej tematyce, nie publikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich /opatrzonych numerem ISBN, ISSN/ ani na stronach internetowych i nie nagradzanych w innych konkursach.

4. Nadesłany zestaw wierszy, oznaczony słownym godłem, może zawierać do pięciu utworów.

5. Prace konkursowe wyłącznie w formie wydruku komputerowego formatu A-4 należy przesłać w czterech egzemplarzach /każdy wiersz/ na adres sekretariatu konkursu w terminie do 31 sierpnia 2016 r.

6. Autorzy dopisują na kopercie: „konkurs poetycki” oraz kategoria – „debiut” lub „po debiucie”. Prace bez oznaczenia kategorii nie będą rozpatrywane.

7. W nadesłanej korespondencji /w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem jak zestaw wierszy/ należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres elektroniczny i podpisane oświadczenie.

8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych wierszy.

9. Prace konkursowe w dwóch kategoriach: „debiut” i „po debiucie” ocenia Jury powołane przez organizatorów.

10. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez patronów, organizatorów i sponsorów.

11. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień podczas uroczystości finałowej, planowanej w dniach 18-19 listopada 2016 r.

Nie przewiduje się zwrotu kosztów podróży.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zawiadomienia o wynikach konkursu oraz o terminie wręczenia nagród i wyróżnień zostaną wysłane tylko do laureatów konkursu.

2. Godła uczestników konkursu poetyckiego, którzy nie są laureatami, pozostaną utajnione, a prace nadesłane na konkurs po upływie roku będą zlikwidowane przez powołaną komisję.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wierszy laureatów konkursu /wyłącznie w celach promocyjnych/ w wydawnictwach pokonkursowych oraz do cytowania tych utworów w mediach - bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.

4. Przesyłając wiersze do konkursu autorzy wyrażają tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z konkursem.

5. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z jurorami.

Sekretariat konkursu:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 366- 59- 65, (34) 324-46-51,
tel. /fax (34) 324-94-81
e-mail: musial@rok.czestochowa.pl , rok@rok.czestochowa.pl
strona internetowa: www.rok.czestochowa.pl  

 

Do pobrania:
Regulamin (oświadczenie)

XVII Dni Europejskiej Kultury Ludowej Jurajski Festiwal Sztuki i Wina

przeglądaj wydarzenia: