tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / galeria Fotopobudka / 2019

galeria Fotopobudka / 2019


 O galerii...

Od stycznia 2014 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie działa nowa Galeria FOTOPOBUDKA. Utworzona została, by promować fotografów lokalnych, zaczynających swoją przygodę z fotografią. Trzy duże powierzchnie ekspozycyjne umiejscowione w holu ROK pomieszczą klika dużych rozmiarów fotografii lub nawet kilkadziesiąt mniejszych formatów.

Zapraszamy wszystkich fotografów z Częstochowy i regionu do prezentacji swoich prac. Tematyka fotografii jest dowolna, ale prace muszą tworzyć zwartą tematycznie całość.

W sprawie możliwości ekspozycji prosimy o kontakt z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie- z instruktorem fotografii Sławomirem Jodłowskim.


BIEŻĄCA EKSPOZYCJA

07.01.2019 - 28.01.2019 - Tradycje i eksperyment w fotografii: regionalizm jurajski

zaproszenie

Swoje prace zaprezentuje FOTOKLUB Częstochowa: Magdalena Kmiecik, Jarosław Dumański, Elżbieta Sikora, Ula Olszewska, Irena Gondek, Nina Mazuś, Andrzej Szlęzak, Sławomir Jodłowski.

Projekt „Tradycje i eksperyment w fotografii – regionalizm jurajski”

Celem projektu jest próba wizualnego zderzenia współczesnej rzeczywistości z szeroko pojętym terminem „tradycja” w zakresie zarówno w sposobie zmian w kreowaniu swojego wizerunku się jak i eksperymentalnego przekazu fotograficznego.
Zestawiając formy tradycyjnego obrazu fotograficznego z przekazem eksperymentalnym /eksperymenty fotograficzne/ poruszamy temat ewolucji wizualnej na przestrzeni wybranego odcinka czasu. Tradycyjna fotografia posłużyła także jako inspiracja do kreowania nowych przestrzeni w obrazie fotograficznym. Nowatorski przekaz fotografii związany z multimedialnością tego medium postrzegamy jako rozszerzenie pól oddziaływania fotografii jako przekazu o charakterze nowatorstwa w sztuce. Wykorzystując specyfikę Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz elementy historyczne znajdujące się na jej terenie staraliśmy się stworzyć symboliczny zapis socjologiczny obrazujący ewolucje wrażliwości twórców w kontekście zmian we współczesnym świecie.

Projekt dofinansowano ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowa


ARCHIWUM EKSPOZYCJI